Kilka słów o wystawach… - Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Przejdź do treści

Menu główne:

Kilka słów o wystawach…

Publikacje

W tym artykule postaram się w niewielkim stopniu naświetlić zarys wystaw, a także przedstawić aspekty zakupu królików na wystawach. W życiu każdego hodowcy przychodzi dzień, w którym po raz pierwszy chciałby wybrać się na wystawę królików rasowych. Ktoś chce nabyć nowy materiał do stada, a ktoś inny chciałby po prostu pooglądać zwierzęta. Może wydawać się to nieco głupie, ale jeżeli czegoś nie znamy zazwyczaj odnosimy się do tego sceptycznie, na obcym, nieznajomym nam terenie czujemy się nie pewnie. Dlatego właśnie postanowiłem napisać ten artykuł, by przybliżyć tym osobą które nie miały do czynienia z wystawami ich wygląd, a także niejako ich istotę.

Jak zdefiniować wystawę?


Na sam początek warto by zastanowić się czym jest wystawa i czemu ma ona służyć. Jednoznacznie bardzo trudno jest stworzyć definicję tego przedsięwzięcia. Wystawa jest według mnie swego rodzaju „imprezą” czy też „wydarzeniem” organizowanym w celu sprawdzenia wyhodowanych przez hodowców zwierząt, miejscem weryfikacji ich pracy hodowlanej, a także dbałość o zwierzęta. Dla samego hodowcy wystawa będzie również miejscem weryfikacji swej wiedzy na temat rasy, którą hoduje, przygotowania królików do wystawy czy też żywienia. Wystawa jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdego hodowcy, ponieważ ocena jego zwierząt wpłynie na opinie o hodowli. Po przez wystawy hodowcy mają możliwość poszerzenia swej wiedzy na temat hodowli królików, wymiany doświadczeń z innymi hodowcami czy też nabycia nowego materiału do swoich stad. Tym samym mogą Oni sprzedać nadwyżki hodowlane, a zwiedzający mogą nabyć króliki. Patrząc z nieco innego punktu widzenia wystawa niezależnie czy królików czy też innych zwierząt ma na celu propagować hodowlę, zachęcić osoby zwiedzające do zainteresowania w tym wypadku hodowlą królików. Dać im możliwość nawiązania kontaktów z hodowcami, rozmowy. Jest to swego rodzaju wydarzenie promocyjne, promujące nie tylko samego hodowcę, ale i związek organizujący wystawę. Przez co sama wystawa staje się nie jednokrotnie miejscem pozyskiwania przez związki nowych pasjonatów.  Co warto by nadmienić wystawa jest również miejscem jednoczenia się hodowców ponad podziałami związkowymi, miejscem gdzie jednoczą się cele i tworzą nie raz wspaniałe idee dotyczące organizacji wspólnych wystaw czy wyjazdów na wystawy zagraniczne,  miejscem gdzie najważniejsze są króliki.

Na wystawach hodowcy, a raczej ich króliki rywalizują ze sobą pod względem ocen. Króliki najlepiej ocenione w poszczególnych rasach czy też odmianach barwnych rywalizują o różnego rodzaju nagrody czy też wyróżnienia. Na niektórych wystawach przyznawane są tytuły championów, na innych zwycięzców, wyróżnionych itd. Tytuły zależą od regulaminów stworzonych przez organizatorów, które przeważnie są podobne jednakże w niektórych elementach się różnią, na przykład ilością punktów którą musi uzyskać królik by walczyć o tytuł zwycięzcy. Ciekawostką jest również organizowanie na niektórych wystawach konkursów np. na najlepsze ucho czy też na najlepszą głową (z czym spotkałem się kiedyś na jednej z wystaw specjalistycznych). Nagrody dla hodowców są zazwyczaj symboliczne i są swego rodzaju „wyróżnieniem” dla najlepszych zwierząt, potwierdzają właściwie wybrany tor pracy przez hodowcę. Aczkolwiek według mojej opinii nie są one najważniejsze, a ich wymiar jest według mnie tylko i wyłącznie symboliczny.

Podział wystaw


Wystawy królików można by w pewnym sensie spróbować pogrupować. Jest to jednak dość trudne gdyż niekiedy granice po między różnymi rangami wystawa zacierają się. Na ten czas w Polsce według mnie, najwyższą rangę mają wystawy krajowe. Do tej pory niestety jeszcze nie udało się „nam” zorganizować typowej wystawy międzynarodowej. Organizacja tego typu wystawy jest „tematem przyszłości”, ale myślę że w najbliższym czasie zostaną poczynione kroki by taka wystawa się odbyła. Na ten czas największymi wystawami są wystawy europejskie, które odbywają się cyklicznie w różnych krajach Europy. Do tej pory niestety nie mieliśmy okazji gościć tego typu wystawy w naszym kraju i przez najbliższe lata na pewno takiej okazji mieć nie będziemy. Może w nieco dalszej przyszłości przyjdzie i nam dzierżyć ten zaszczyt, ale na tą „chwalebną chwilę” przyjdzie nam jeszcze dość długo poczekać. Kolejnymi wystawami które można wyróżnić są wystawy: ogólnopolskie, regionalne, lokalne, związkowe czy też międzyzwiązkowe. Granice między tą grupą wystaw zacierają się dlatego nie raz ciężko jednoznacznie określić jaka jest dana wystawa. Warto by tutaj również wspomnieć o wystawach specjalistycznych, które są dość szczególną grupą wystaw. Organizowane są one przez kluby zrzeszające hodowców jednej lub kilku ras (np. klub ras mięsnych). Kluby te mają dość wąską specjalizację jeżeli chodzi o rasy, a niekiedy skupiają się tylko i wyłącznie na jednej rasie. Dla hodowców klubów tzw. Wystawy klubowe są prestiżowe, gdyż rywalizuje się na nich o tytuły mistrzów klubów, championów, a stawka zwierząt w poszczególnej rasie jest duża i zazwyczaj na dobrym poziomie. Na tego typu wystawach warto zaopatrywać się w materiał hodowlany, gdyż mamy duży przegląd danej rasy, stawka jest duża i łatwiej znaleźć coś odpowiednego dla siebie.
Podziału wystaw można dokonać na podstawie zasięgu terenu jaki obejmują, ilości zwierząt na nich prezentowanych, płci osobników, grupy osobników (np. matki z młodymi) czy też typowej specjalizacji wystawy tak jak przy wystawach specjalistycznych.

Dodatkowo można wyróżnić wystawy młodych królików (urodzonych w roku w którym odbywa się wystawa), wystawy samców, samic, matek z młodymi itd.

Jeżeli chodzi o udział w wystawie, na niektórych wystawach są pewne ograniczenia co do wystawiania zwierząt dlatego warto by przed podjęciem decyzji, że chcemy na danej wystawie prezentować swe króliki, zapoznać się z regulaminem, ewentualnie w wypadku niejasności skontaktować się z organizatorem.

Kategorie „eksponatów”

Króliki na wystawach dzielą się na:

a)króliki młode:


*rasy duże (5-7 miesięcy włącznie)
*rasy średnie (5-7 miesięcy włącznie)
*rasy małe (4-5 miesięcy włącznie)
*karzełki (4-5 miesięcy włącznie)

Przy królikach młodych ocena nie jest rozbijana na poszczególne rubryki w karcie oceny. Jedynie w ostatniej rubryce zapisywana jest ocena końcowa w nawiasach (ponieważ królik nie jest jeszcze całkiem uformowany, dorosły i jego cech mogą ulec zmianie). W poszczególnych pozycjach na karcie oceny sędziowie zapisują zalety danego królika czy też jego wady. W niektórych przypadkach na karcie oceny może pojawić się również 0 ( w wypadku wad nie dopuszczalnych) czy też „NO” czyli „Nie oceniany”. Nieraz na wystawie pojawiają się króliki młodsze od tych podanych powyżej w tym wypadku sędziowie zapisują na karcie oceny tylko komentarz bez jakiejkolwiek punktacji np. młody bdb czy też db (odpowiednio bardzo dobry, dobry).

b) króliki dorosłe:


*rasy duże – od 8 miesięcy wzwyż
*rasy średnie - od 8 miesięcy wzwyż
*rasy małe – od 6 miesięcy wzwyż
*karzełki – od 6 miesięcy wzwyż

Króliki dorosłe oceniane są już w poszczególnych pozycjach, a na końcu zapisuję się sumę punktów stanowiącą ocenę końcową (bez nawiasów). Tak jak i u królików młodych tutaj też może pojawić się 0 czy też „NO”.

Wiek królika


Ustalając wiek królika, na podstawie tatuażu prawego ucha, nie wliczamy miesiąca, w którym się on urodził, wliczamy natomiast miesiąc, w którym odbywa się wystawa, niezależnie od tego czy jest to ostatni dzień miesiąca czy też pierwszy.

Przykład:

Wystawa odbywa się w październiku 2013r. Królik ma w prawym uchu tatuaż 1312, więc jest to osobnik ze stycznia 2013r. Królik ma zatem 9 miesięcy.

Zarys oceny i kart ocen


Na wystawach króliki poddawane są ocenie fenotypu przez sędziów rzeczoznawców. Ocena dokonywana jest w skali 100 punktowej podzielonej na poszczególne pozycje. Warto by tutaj przypomnieć że ocena jest subiektywną opinią na temat zwierzęcia w chwili, w której podlega ono ocenie. Sędzia weryfikuje królika pod kątem cech określonych we wzorcu danej rasy. Im królik bardziej zbliżony do wzorca w danej pozycji tym jego ocena jest lepsza, na karcie oceny widnieje więcej punktów. Karty na których króliki są oceniane, są różne. Według mnie najlepsze są te, które są zróżnicowane ze względu na rasy, u różnych ras ocenie podlegają nie tylko te same cechy, ale również cechy typowe pod daną rasę (charakterystyczne), ponieważ pozwalają one na bardziej „kompletną” ocenę, a także są łatwiejsze do zinterpretowania przez hodowców. Karta oceny jest kompatybilna ze wzorcem, jest tworzona pod dany wzorzec. Aktualnie wraz z nowym wzorcem ukazały się nowe karty o których wspomniałem wyżej (karty pod rasy, a raczej pod pewne grupy ras). „Stare karty”, odpowiadające staremu wzorcowi, były dla wszystkich królików takie same, niezależnie od ras co niekiedy stanowiło można by powiedzieć paradoks patrząc jak bardzo zróżnicowane są rasy królików. Patrząc na wzorzec europejski czy też wzorce naszych sąsiadów karty wyglądają podobnie jak te, które weszły u nas wraz z nowym wzorcem, a więc hodowcy nie będą od teraz spotykać się z dużymi różnicami na wystawach zagranicznych jeżeli chodzi o wygląd kart.

Karta oceny zawiera:


*Rasę i odmianę barwną prezentowanego eksponatu,
*Płeć,
*Numer klatki,
*Nazwę wystawy, a także datę (aczkolwiek ta rubryka jest często nieuzupełniona),
*Znakowanie zwierzęcia tj. tatuaż lewego i prawego ucha),
*W nowe wersji 7 rubryk ,w których zapisywane są punkty za poszczególne pozycje, w ósmej rubryce zapisywana jest ocena końcowa stanowiąca sumę punktów. W starej wersji kart znajduje się 6 rubryk, w których królik jest oceniany, w siódmej znajduje się suma. Dodatkową rubryką w nowych kartach jest rubryka „Opieka i zdrowie”.
*Miejsce na pieczątkę i podpis sędziego oceniającego i organizatora wystawy. Musimy pamiętać, że karta oceny bez potwierdzenia jej przez sędziego podpisem i pieczątką jest nieważna. Organizatorzy nie zawsze „podbijają” karty, aczkolwiek bez pieczątki organizatora karta oceny nie traci wartości.

Jak poprawnie czytać tatuaże?


Zaznaczam, że odnoszę się tylko do polskiego znakowania, gdyż w innych krajach jest ono nieco inne.

Lewe ucho


W lewym uchu znajduje się numer identyfikacyjny związku ,do którego należy hodowca prezentujący danego królika. W niektórych związkach przyjęto numery indywidualne dla poszczególnych członków związku, numery hodowli czy też ferm. Dlatego w lewym uchu możemy znaleźć także numer fermy, czyli tzw. Indywidualny numer hodowcy. Wszystko zależy od związku do ,którego się należy tak więc ogólnie w lewym uchu królika może znaleźć się: numer związku ,do którego należy hodowca, bądź indywidualny numer hodowli. Pamiętajmy, że zawsze występuje tylko jedno oznaczenie. Hodowcy należący do związku, który posiada „numer związku”  nie posiadają indywidualnego numeru fermy i odwrotnie. Osoby posiadające indywidualny numer nie posiadają numeru związku. Po przez tatuaż lewego ucha możemy zidentyfikować związek ,do którego należy hodowcę bądź samego hodowcę. Tatuaż lewego ucha składa się z liter i cyfr tworzących pewien ciąg np. PR1 w wypadku podkarpacia.

Prawe ucho


W prawym uchu znajduje się tatuaż złożony z samych cyfr (arabskich). Pierwsza cyfra lub pierwsze dwie cyfry tatuażu odpowiadają za miesiąc urodzenia zwierzęcia. Czyli np. 1 – styczeń, 4-kwiecień, 12-grudzień. Zgodnie z numerem miesiąca, tak jak w kalendarzu od 1 do 12.

Następna cyfra dotyczy roku, w którym urodził się dany królik. Przyjęto zasadę, że rok oznaczamy za pomocą jego ostatniej cyfry. Czyli np. 2012-2 2013-3 2010-0.

Kolejne dwie cyfry jest to numer indywidualny danego zwierzęcia. Nadawany jest od 01 do 99 dla każdej rasy i odmiany barwnej osobno. Przy czym w każdym miesiącu zaczynamy nadawanie numeru indywidualnego od 01. W przypadku przekroczenia 99 numery zaczynamy nadawać od nowa, od 01.

Przykład tatuażu: 1216
1 - styczeń
2 - 2012
16 – kolejny numer królika w rejestrze

Czyli : styczeń 2012, 16 zarejestrowany królik w danej rasie, odmianie barwnej w tym miesiącu.

Płeć

Na kartach oceny płeć danego królika oznaczona jest za pomocą skrótów. Samce oznaczone są za pomocą skrótu 1.0 zaś samice 0.1.

Przebieg wystaw


Przebieg wystaw jest różny w zależności od rodzaju wystawy i regulaminu jaki przyjmie organizator. W Polsce organizowane są przeważnie wystawy 2 lub 3 dniowe. Zazwyczaj wystawy królików odbywają się na weekendach, aczkolwiek nie jest to regułą. Pierwszy dzień przeznaczony jest zawsze na ocenę zgromadzonych królików. W tym dniu na wystawę nie mają wstępu zwiedzający, pracują sędziowie i organizatorzy wystawy. Sędziowie muszą ocenić zwierzęta, wybrać sztuki pokrojowo najlepsze. Organizatorzy pomagają w pracy sędziów przynosząc króliki do oceny, rozwieszając karty ocen. Organizatorzy w pierwszym dniu mają bardzo wiele na głowie, muszą wszystko przygotować na przyjście zwiedzających. Stworzyć katalog, pomyśleć o przygotowaniu nagród dla zwycięzców. W przypadku wystaw 3 dniowych, w pierwszym dniu odbywa się ocena, zaś kolejne 2 dni przeznaczone są dla zwiedzających. W wypadku wystaw 2 dniowych tylko jeden dzień pozostaje zwiedzającym. Jeżeli chodzi o zagranicę zdarzają się pewne różnice, ale nie będę się tutaj o nich rozpisywał.

Praca organizatorów wystaw rozpoczyna się na długo przed samą wystawą. Organizatorzy muszą znaleźć odpowiednie pomieszczenie, przygotować dane miejsce pod wystawę, rozłożyć klatki, wysyłać zaproszenia, przyjmować zgłoszenia, organizować noclegi, zaprosić sędziów czy też zamówić nagrody. Przez czas trwania wystawy organizatorzy sprawują także opiekę nad królikami. Są to tylko przykładowe czynności, które podałem. Ogólnie organizatorzy mają ogrom pracy zanim wystawa przybiera takiego wyglądu z jakim się spotykamy. Dlatego warto tę pracę docenić.
Jeżeli chodzi o karmidła i poidła zazwyczaj wystawca jest zobowiązany zabrać je ze sobą, więc warto o nich pamiętać, by nie doznać szoku. Na wystawie organizator zapewnia zarówno paszę jak i wodę dlatego o tego typu rzeczy nie musimy się martwić.

Pokazując swe króliki na wystawie pamiętajmy by przed wystawą dowiedzieć się o termin dostarczenia zwierząt (informacja ta zazwyczaj widnieje w regulaminie) by spokojnie dostarczyć swe zwierzęta na czas, bez nerwów i niepotrzebnego stresu oraz odpowiednio przygotować króliki do wystawy ( o czym pisałem w poprzednim artykule).

O zwiedzaniu i kupowaniu


Wystawa, w dniu odwiedzin przez zwiedzających zazwyczaj otwierana jest w godzinach rannych. Wystawcy nie muszą płacić wstępu przez cały czas trwania wystawy wchodząc na nią. Zwiedzający w zależności od regulaminu. Wstęp zazwyczaj kosztuje 5-10 zł, a na niektóre wystawy jest bezpłatny.

Osoby mające zamiar na danej wystawie nabyć króliki powinny udać się na wystawę zaraz po jej otwarciu w pierwszym dniu (nie licząc dnia oceny), gdyż najlepsze pokrojowo sztuki są szybko wyłapywane przez hodowców i kupowane. Nieraz jeździmy w bardzo dalekie trasy chcąc zakupić króliki dlatego szkoda by było zobaczyć puste klatki i wrócić do domu z pustymi rękami.
Na wystawach zazwyczaj rezerwuje się królika po przez zabranie jego karty oceny i udanie się z tą kartą oceny do wyznaczonego, oznaczonego miejsca, w którym musimy za danego królika zapłacić. W ten czas ktoś uda się z nami by wydać nam tego królika. Oczywiście musimy pamiętać by najpierw, zanim zerwiemy kartę oceny, sprawdzić czy dany osobnik jest do sprzedaż, gdyż niektórych królików hodowcy po prostu nie sprzedają. Informację o sprzedaży zwykle umieszczane są w katalogu (koszt 5-20zł) i na klatce, w której znajduje się dany królik. Czasami jednak zdarzają się pomyłki dlatego warto upewnić się w punkcie organizatora czy dany królik na pewno jest do sprzedaży. Kupując królika na wystawie musimy także przygotować się na dodatkowy wydatek w postaci opłaty za sprzedaż danego królika, którą pobiera organizator. Zazwyczaj cena w katalogu i na klatce zawiera doliczoną opłatę przez organizatora, ale dla pewności warto spytać w punkcie organizatora. Organizator zazwyczaj pobiera opłatę w wysokości 10-20zł, ewentualnie w postaci procentu od ceny którą zdeklarował sprzedający.

Jadąc na wystawę z zamiarem kupna królika pamiętajmy by zabrać ze sobą odpowiednio przygotowany wcześniej transporter. Hodowcy nie sprzedają królików wraz z transporterami. Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że ludzie niejednokrotnie o tym zapominają. Na wystawach często ustalona jest godzina po której wydawane są zwierzęta. Jeżeli jednak jesteśmy na 100% zdecydowani na danego królika zapłaćmy za niego od razu kiedy się zdecydujemy, by ktoś nas nie ubiegł.  

Chciałem jeszcze zwrócić uwagę by na wystawach zachowywać się spokojnie, by nie straszyć już i tak zdenerwowanych i zmęczonych zwierząt. Nie próbujmy też przez kratkę na siłę dotykać zwierząt, ponieważ jest to dla nich bardzo stresujące.

Ostatnią rzeczą , na którą chciałem zwrócić uwagę to stan zdrowia kupowanych zwierząt. Wystawa jest ogromnym skupiskiem zwierząt dlatego nie trudno o jakąś chorobę, którą mogą zarazić się króliki. Patrzmy uważnie by zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów i wydatków na leki.

Na koniec


Powyższy artykuł skierowany jest zarówno dla osób zwiedzających wystawy, a także dla wystawców. Myślę, że każdy jeśli poszuka znajdzie tutaj coś dla siebie.
W kolejnym artykule postaram się naświetlić na co zwracać uwagę kupując królika.

Autor: Łukasz Strzępek
Zdjęcia: Damian Strzępek

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego